Plevne Gazisi Osman Paşa Kimdir?

GenelYAŞAM

AvatarYazar:

93 Harbi’nde 145 gün Plevne’yi savunmuş ve direnişiyle askerlik tarihine geçmiştir.

Gazi Osman Paşa, 1832 yılında Tokat şehrinde doğmuş olup ailenin tek çocuğudur. Asıl adı Osman Nuri’dir. Babası, kereste gümrüğünde kâtiplik yapan Mehmed Efendi, annesi Şâkire Hatun’dur. Osman Nuri, 8 yaşında iken ailesiyle beraber İstanbul’a babasının yanına gitti. İlk olarak Beşiktaş Askeri Rüşdiyesi’ne, daha sonra 1844’te askeri idadiye yazıldı. Burada eğitimini tamamlayarak Mekteb-i Harbiye’ye girdi. 1853 yılında mülâzım-ı sâni (teğmen) rütbesiyle mezun oldu.

Osman Paşa, Erkânıharp sınıfına kaydolduysa da Kırım harbinin çıkması üzerine Gazi Osman Paşa Rumeli’deki orduya sevk edildi. Buradaki askeri başarından dolayı rütbesi 21 Mart 1855’te mülâzım-ı evveliğe (üsteğmen) yükseltildi. Kırım harbi sona erince tekrardan Erkânıharp sınıfına devam etti. Bu eğitimin ardından bir süre Erkânıharp Dairesi’nde çalıştı. Bir yıl sonra rütbesi kolağası (Kıdemli Yüzbaşı) oldu.

Gazi Osman Paşa, Suriye’de başlayan Yusuf Kerem ayaklanması sonucunda Cebelilübnan’a gönderildi. Burada da önemli hizmetleri oldu.

1866 yılında Girit’te baş gösteren Rum isyanını bastırmak için buraya gönderildi. Adı ilk defa geniş anlamda bu harekât sırasında duyuldu ve rütbesi miralaylığa (albay) yükseldi. Kendisine üçüncü dereceden Mecidiye nişanı verildi.

1868 yılında Yemen’deki başarısıyla rütbesi Mirlivâ’ya (tuğgeneral) yükseltildi. Fakat Gazi Osman Paşa Yemen’in havasına alışamayıp hastalandı, İstanbul’a döndü. Birkaç aylık hava değişiminden sonra Üçüncü Ordu’nun redif livalığına tayin edildi. Bir süre ordu merkezi olan Manastır’da kaldı.

1973 yılında Yenipazar Tümeni kumandanlığına getirildi ve kendisine feriklik (tümgeneral) rütbesi verildi.

Sırp prensi Milan’ın 1972 tarihinde Osmanlı Devletine harp ettikleri sırada Rus generallerin kumanda ettiği Rus ordusunu bozguna uğrattı. Kendisine ikinci dereceden Mecidiye nişanı verildi ve 1876 yılında kendisine müşirlik (mareşal) rütbesi verildi.

1872 yılında Ruslar Osmanlı Devletine harp ilan ettikleri sırada Osman Paşa’ya verilen emir üzerine  Vidin’den 25.000 kişilik kolordusu ile 1877 yılında Plevne’ye ulaştı. Osman Paşa Plevne’yi kuvvetli bir direnme merkezi haline getirdi. O vakte kadar görülmemiş bir savunma düzeniydi.

Ruslar’ın General Schilder kumandasında başlattıkları saldırılara 60.000 kişilik Osmanlı Ordusu 250.000’e varan Rus ordusuna karşı koydu. I. Plevne Muhaberesi olarak tarihe geçen bu kanlı çatışmada Ruslar’ın Rumeli Cephesinde yedikleri ilk darbe oldu.

Takviye alan Rus kuvvetleri, 18 Temmuz 1877 tarihinde ikinci taarruzda bulundu. Fakat 26 saat süren bu savaşta Ruslar, II. Plevne Muhaberesinde bir defa daha bozguna uğradılar.

Rumenlerin’de savaşa katılmasını sağlayan Ruslar, III. Plevne Muhaberesinde de başarı kazanamadı. Bu başarıların üzerine Osman Paşa’ya gazilik ünvânı verildi.

3 muhaberede başarı sağlayamayan Ruslar, Plevne’yi kuşatma altına aldılar. Uzun süren bu savaşta, Osman Paşa, Vid suyunu geçmeye çalıştığı sırada şarapnel parçasıyla yaralandı. Bir süre Bugot, Bükreş, Harkof ve Rusya’da esaret hayatı yaşadı.

Rus çarı tarafından Osman Paşa’ya savaşlarda gösterdiği başarılarından dolayı çifte kartal nişanı verildi.

Gazi Osman Paşa, 5 Nisan 1900 yılında İstanbul’da 68 yaşında vefat etmiştir. Gazi Osman Paşa’ya çok güvenen ve onu çok seven 2. Abdülhamid, o öldükten sonra Fatih Camii avlusuna türbesini yaptırarak defnetmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

"
Hekimim Yanımda Yatay Geçiş film izle yabancı film izle