Astronomi İle İlgilenen Önemli İsimler

ASTRONOMİGenel

AvatarYazar:

Bu bilim dalı; gök cisimleriyle ilgili olayları, matematiksel, fiziksel ve kimyasal yönlerini inceler. Tarihin ilk zamanlarından bu yana gök cisimleri, insanların ilgisini çekmiştir. Bunlar üzerinde felsefî düşünceler, görüşler ve hesaplamalar öne sürülmüştür.

Babiller ve Mısırlılar gibi uygarlıklar ilk defa astronomi ile uğraşmış ve üzerinde önemli çalışmalar yapmışlardır.

Antik Yunan

Antik Yunanda genellikle matematikçiler, bu bilim dalı üzerine çalışmalar yapmışlardı. Thales ve Pythagoras (Pisagor) bunlardandır. Eratosthenes ve Hipparchus gibi isimler de tanınmış astronomlardandı. Eratosthenes (M.Ö. 3. yy.) dünyanın çevresini gerçeğe çok yakın şekilde hesaplamıştır.

İslamiyet Sonrası

İslamiyet’in yayılmasının ardından, Müslüman ilim adamları bu alanda büyük çalışmalar yapmışlardır. Antik çağın astronomlarının eserleri, fikirleri incelenmiş ve üzerine yeni teoriler üretilmiştir. Bu kapsamda Halife Me’mun, Ptolemy’nin (Batlemyus) kitabını Arapçaya tercüme ettirmiştir. Bu dönemde, aynı zamanda Türk olan Harezmi ünlenmiştir. Daha sonra M.S. 980 yılında el-Biruni dünyanın çapı üzerine çalışmalar yapmıştır.

11. yüzyılda Ömer Hayyam ortaya çıkmış, Nüzamülmülk’ün yardımıyla rasathane kurmuş ve önemli çalışmalar yapmıştır. Kendisi, aynı zamanda matematikçi ve şairdir.

1217 yılında İslâm âlimlerinden Batruci, modern gezegen sisteminin temellerini oluşturan kitaplarını yazmıştır. Kopernik, bu sistemi Batruci’nin eserlerinden öğrenmiştir.

Modern Döneme Kadar

Bu alanda modern bilimin geliştiği döneme kadar, çalışmaları ile bu bilime temel oluşturmuş olan diğer önemli ilim adamlarından bazıları aşağıda verilmiştir.

Nasireddin Tusi (Doğum: 1201), Timur Hanın torunu Uluğ Bey, Kadızade, Gıyaseddin Cemşid, Ali Kuşçu ve torunu Mirim Çelebi gibi isimler, bu alanda öncüdür.

Modern Dönem

Modern dönemde ise Kopernik, Galileo (1564-1642), Keppler, Newton (1642-1727), Herschel, Hubble, Alman filozofu Kant gibi isimlerin çalışmalarıyla gelişim görülmüştür. Batıda astronomların dayandığı temel kuramlar Kopernik kaynaklı olup o ise bunları Batruci’den almıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

"
Hekimim Yanımda Yatay Geçiş film izle yabancı film izle